European Affairs Manager


European Affairs Manager till Svenska Bankföreningen i Bryssel

I denna nyinrättade roll arbetar du under Head of Public Affairs med att bevaka och påverka EU:s lagstiftningsarbete på plats i Bryssel.

Ansvarsområden och arbetsuppgifter

Generell bevakning av relevanta processer för beslutsfattande på EU-nivå

 • Upprätthålla och utveckla Bankföreningens relationer med beslutsfattare
 • Bevaka relevanta lagstiftningsprocesser i EU:s institutioner
 • Bevaka utvecklingen med koppling till lagstiftningsarbetet på EU-nivå

Ansvar för påverkansarbetet på EU-nivå

 • Initiera, koordinera och genomföra påverkansinsatser gentemot beslutsfattare
 • Delta vid framtagandet av kommunikationsplaner och påverkansplaner för prioriterade frågor
 • Samordna det strategiska påverkansarbetet tillsammans med Head of Public Affairs
 • Identifiera var i processen en fråga ligger och kommunicera detta till berörda
 • I samråd med berörda på Bankföreningen ta initiativ till särskilda kommunikationsinsatser då detta är påkallat för en specifik fråga
 • Delta vid framtagande av policypapper och liknande dokument
 • Kommunicera Bankföreningens ståndpunkter till relevanta beslutsfattare på EU-nivå
 • Arrangera möten mellan representanter från Bankföreningen och relevanta beslutsfattare vid institutionerna i Bryssel
 • Vara behjälplig med att arrangera möten mellan representanter från någon av Bankföreningens medlemmar och beslutsfattare i Bryssel
 • Medverka vid planering och genomförande av VD:s påverkansarbete i Bryssel
 • Föreslå och implementera påverkansstrategier enligt uppsatta tidplaner
 • Medverka till och/eller producera påverkansplaner och analyser för Bankföreningens mest prioriterade områden

Din bakgrund

 • God erfarenhet av arbete i någon av EU:s institutioner
 • God erfarenhet av EU:s lagstiftningsarbete
 • Mycket god förståelse för och kunskaper om politiska processer, inom Sverige och särskilt inom EU
 • Gärna bakgrund från departement eller myndighet som arbetar med EU-frågor inom det finansiella området, eller från en konsultbyrå eller branschförening
 • Gärna erfarenhet av att leda och ha ansvar
 • Relevant akademisk examen inom statsvetenskap, juridik eller nationalekonomi
 • Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
 • Bosatt i Bryssel

Vem är du?
Som person är du:

 • Ansvarstagande och drivande
 • Hög social kompetens, lätt för att skapa förtroende och bygga relationer i en internationell miljö
 • Initiativrik
 • Självgående
 • Disciplinerad
 • Påhittig
 • Förmåga till kritiskt och självständigt tänkande
 • God analytisk förmåga
 • God kommunikativ förmåga
 • Möjlighetsseende

Vi erbjuder dig
Du erbjuds en unik möjlighet att få vara med och påverka hur regelverken beslutas på EU-nivå för det finansiella näringslivet, vilket i förlängningen påverkar hela samhället. Förutom att utvidga ditt nätverk får du i rollen stora möjligheter att göra skillnad, göra avtryck och uträtta saker av vikt för hela bankbranschen och därmed dess kunder.

Ansökan
I denna rekrytering samarbetar Svenska Bankföreningen med Skoog Stjerna. Vi ser fram emot att få ta del av din ansökan, bestående av CV och några rader om varför du är rätt för rollen, via Ansök nu-funktionen längst ned på annonsen, helst så snart som möjligt då urvalsprocessen sker löpande.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Valter Stjerna på telefon +46 733 40 09 04.
Varmt välkommen med din ansökan!

Svenska Bankföreningen är en branschorganisation och har idag 31 medlemsbanker med verksamhet i Sverige. Vi arbetar för en sund utveckling av det svenska bankväsendet, till nytta för bankernas kunder och samhället i stort. Vårt mål är att den svenska banksektorn ska vara kundvänlig, stabil, effektiv och säker. Vi har ett särskilt fokus på aktiviteter som främjar innovation och digitala lösningar i den finansiella sektorn.

Bankföreningen företräder bankerna i många bankgemensamma frågor. En viktig uppgift är att delta i samhällsdebatten och sprida kunskap om bankerna och deras viktiga roll för tillväxt och välfärd. Bankföreningen har regelbunden dialog med beslutsfattare i riksdag och regering samt med myndigheter, som Riksbanken och Finansinspektionen. Våra experter deltar ofta som sakkunniga i statliga utredningar och kommittéer. Vi är också aktiva på europeisk nivå genom den europeiska bankföreningen och i nära samverkan med de nordiska och baltiska bankföreningarna. Mer om oss kan du läsa på www.swedishbankers.se