Fördjupad bedömning

Genom våra bedömningstjänster ger vi dig en djupgående förståelse för en individ. Utöver kompetensbaserade intervjuer använder vi forskningsbaserade, högkvalitativa bedömningsverktyg från Psykologisk Metod som har granskats och godkänts av DNV (Det Norske Veritas). Med dessa resultat blir det lättare för dig att fatta välgrundade beslut om en kandidat.

Använd våra bedömningstjänster för en person eller för att jämföra flera personer.

Våra fördjupade bedömningstjänster

 • Som en del av en rekryteringsprocess
 • Second opinion
 • Interna förflyttningar
 • Human Due Diligence (djupgående bedömning av ägare vid förvärv)

Leveransen inkluderar skriftliga rapporter och muntlig feedback. Vi garanterar full transparens och etiskt korrekt hantering av känslig information.

Välj nivå!

Välj på vilken nivå du vill ta emot vår analys och rådgivning beroende på situation och de beslut du står inför.

Nivå 1: Personlig bedömning

Denna nivå passar när du känner till din kandidat och vill lägga till en beteendeprofil i ditt beslutsunderlag. Vi utgår från testresultaten och tolkar personens beteendeprofil och belyser sedan starka karaktärsdrag, utvecklingsområden och potentiella riskfaktorer.

 • Testning (beteende och kognitivt)
 • Återkoppling till kandidat
 • Rapportering till kund

👉 På nivå 1 beaktar vi huvudsakligen beteendeaspekten av en individ.

Nivå 2: Chefsbedömning

Denna nivå passar när du vill få en djupare förståelse och vägledning inför de beslut du måste fatta. Här tittar vi på kandidatens hela kompetensprofil – beteenden, kognitiv förmåga, kunskap och erfarenhet – och gör en kvalitativ bedömning av hur väl rustad kandidaten är för uppdraget.

 • Kravprofil
 • Testning (beteende och kognitivt)
 • Djupgående intervju och återkoppling om test till kandidat
 • Rapportering och diskussion med kund

👉 På nivå 2 beaktar vi en individs kompetens och beteenden i relation till verksamheten och teamet med dess unika mål och utmaningar.

Svårt att välja? Ring oss så hittar vi den bästa lösningen för dig!

Kontakta oss

Adress

Skoog Stjerna
Kungsgatan 64, 111 22, Stockholm

Lämna ett meddelande

First Name
Email
Message
Vi hör av oss så snart som möjligt!
Något gick fel. Vänligen dubbelkolla att du fyllt i alla fält på rätt sätt.