Intresserad av uppdrag som Styrelseordförande/Styrelseledamot?

Skoog Stjerna bistår företag och organisationer med att rekrytera nya styrelseledamöter eller ersätta befintliga. Våra uppdragsgivare kommer från en mångfald av företagstyper och branscher. Vi engagerar oss också i ideella och icke-vinstdrivande organisationer, som utgör en betydande del av vår klientportfölj.

Genom att registrera dig hos oss blir du synlig för oss på Skoog Stjerna och enklare att hitta när vi har aktuella uppdrag. Kraven på bakgrund och erfarenhet varierar beroende på det specifika uppdraget. Tidigare erfarenhet av styrelsearbete krävs ofta, men en tydlig trend är att fler ägare och styrelser värdesätter specifik erfarenhet som kan bidra till organisationens strategiska utveckling, snarare än en generell styrelseerfarenhet. För de flesta uppdragen är det dock viktigt att du har omfattande erfarenhet som verksamhetsledare och är specialiserad inom ett särskilt kompetensområde, med gärna en inriktning mot tillväxt- och förändringsledning.

Anmäl ditt intresse