Vårt erbjudande

Vi erbjuder sökbaserad rekrytering samt fördjupad bedömning inom seniora positioner inom sälj och marknad samt chefs- och styrelsepositioner. På den här sidan kan du läsa mer om vad vi kan hjälpa dig med.

Sökbaserad rekrytering

Vi hjälper dig som rekryterande chef genom hela processen från att ringa in vad som ska utföras i aktuell roll, till att hitta potentiella kandidater, attrahera, respektive kvalificera dessa till att enas med slutkandidaten, samt att följa upp att kandidaten levererar och att denne har fått rätt förutsättningar för detta.

Vi arbetar framför allt med uppsökande rekrytering, även kallat executive search, vilket är ett hantverksmässigt förfarande som syftar till att minimera riskerna att rekrytera fel och optimera möjligheterna att åstadkomma en så bra matchning som möjligt mellan den rekryterande chefen och hens sammanhang och själva kandidaten.

Fördjupad bedömning

Vi hjälper dig som ansvarig chef att fatta ett så informerat och välgrundat beslut som möjligt när du behöver genomlysa en person i samband med

   • rekrytering i egen regi
   • intern förflyttning/befordran
   • nominering till ett talangprogram

Vi använder oss av marknadsledande och kvalitetssäkrade assessment-verktyg från Psykologisk Metod.

Såväl du som kund som kandidaten får en skriven och muntlig återkoppling, vi garanterar med andra ord full transparens och ett etiskt korrekt förfarande.

Senast tillsatta uppdrag

Här hittar du ett urval av våra senast tillsatta tjänster

TITEL

ORGANISATION

Verkställande Direktör

K2 Search

Head of Sales

Vitra

Marknadschef 

Norrenergi

CFO

Nordstedts Juridik

Ekonomichef

ACR

Enhetschef 

PR vård

CFO

Nordstedts Juridik

Kommunikationschef

IVL Svenska Miljöinstitutet

Marketing Director

Exopen Systems

Country Manager

Lyyti

Senior Account Manager

Exopen Systems

Managing Director

Nordstedts Juridik

Nordisk HR-direktör

Samsung

Några av de kunder vi har samarbetat med

Stäng meny