Senior Adviser Ekonomi & Analys

Drivs du av att utvecklas och vill du arbeta med komplexa frågor av stor vikt i nära samarbete med Sveriges banker?

Svenska Bankföreningens huvudsakliga verksamhet är organiserad i tre avdelningar: avdelningen för Finansiell Infrastruktur, avdelningen för Juridik, samt avdelningen för Ekonomi och Analys.

Avdelningen för Ekonomi och Analys har som huvudsakliga ansvarsområden:

 • Bevaka, utreda och informera medlemsföretagen om ekonomiska frågor
 • Samarbeta med medlemsföretagen i remissärenden och diskussioner med departement och myndigheter i frågor som rör bland annat kapitaltäckning, tillsyn, krishantering, sparande, bostadsfinansiering, rapportering och hållbarhet
 • Delta i statliga utredningar och i referensgrupper till myndigheter 
 • Sammanställa statistik om kreditinstituten och kreditmarknaden

Vi söker nu en Senior Adviser till avdelningen för Ekonomi och Analys. I den aktuella rollen arbetar du i nära samverkan med Bankföreningens medlemsföretag med i första hand frågor som rör krishantering, likviditet, finansiell stabilitet och hållbarhet. Tjänsten är placerad på Bankföreningens kontor i centrala Stockholm och du rapporterar till chefsekonomen tillika chefen för avdelningen Ekonomi och Analys.

Din bakgrund 

 • Flerårig erfarenhet från arbete i den finansiella sektorn, från bank, myndighet eller både och
 • Erfarenhet av att ha arbetat med frågor inom något eller några av områdena finansiell stabilitet, kapitaltäckning, likviditetsreglering och krishantering
 • Erfarenhet av att ha arbetat med och/eller intresse för hållbarhetsfrågor
 • God förståelse för banksektorn och dess regleringar
 • God vana av att driva arbete i arbetsgrupper
 • Internationell (europeisk) erfarenhet
 • God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
 • Relevant akademisk examen, sannolikt inom nationalekonomi

Vi erbjuder dig
Du erbjuds möjlighet att få ta ansvar för stora, komplexa frågor som är av stor vikt för svenska banker och självständigt driva arbetet framåt i nära samverkan med dessa. I rollen får du ett omfattande nätverk bestående av de främsta experterna på de aktuella områdena och du ges möjlighet att påverka såväl på svensk, som på EU-nivå.

Ansökan
I denna rekrytering samarbetar Svenska Bankföreningen med Skoog Stjerna.
Du ansöker via Ansök nu-funktionen nedan. Vi ser fram emot att få ta del av din ansökan, bestående av CV och några rader om varför just du är rätt för tjänsten, helst så snart som möjligt då urvalsprocessen sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan! Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Valter Stjerna på tel 0733-40 09 04.

Om Svenska Bankföreningen
Svenska Bankföreningen är en branschorganisation som verkar för en sund utveckling av det svenska bankväsendet. En viktig uppgift är att sprida kunskap om bankerna och deras viktiga roll för tillväxt och välfärd i samhället. Bankföreningen företräder banker verksamma i Sverige och vi har idag 31 medlemsbanker. Bankföreningen analyserar och lämnar synpunkter på förslag till lagar och föreskrifter som berör medlemsföretagen. Arbetet bedrivs bland annat i kommittéer där även medlemsföretagens experter ingår.

Bankföreningen för regelbundet samtal med beslutsfattare i Sverige i riksdagen, regeringen, Riksbanken och Finansinspektionen och andra relevanta myndigheter. Bankföreningens handläggare deltar i referensgrupper knutna till olika departement och som sakkunniga eller experter i statliga utredningar och kommittéer. Vi driver även ett påverkansarbete på europeisk nivå genom den Europeiska Bankföreningen, EBF. I flera bankgemensamma frågor har vi ett nära samarbete med de nordiska och baltiska bankföreningarna. Vi deltar aktivt i den offentliga debatten, främst genom debattartiklar, seminarier och intervjuer i media, för att föra fram viktiga frågor men även om bankbranschens viktiga roll i samhället. Mer om oss kan du läsa på www.swedishbankers.se.